Black and White 2

Download

2204 downloads

Uploaded:12-13-2006

Black & White 2 Campaign

black_white_campaign.zip | 12.51 MB

next. The joined maps don\'t repeat themselves, so like the campaign in BnW, Land 1 goes to Land 4 but not the other way unless people wish me to make it do that. Contains: Black & White: Land 1 FINAL, Black & White: Land 4 v2.0

Download

125 downloads

Uploaded:07-28-2011

Powrót do Przeszłości - Old Campaingn

powrt_do_przeszoci_old_campain.zip | 51.34 MB

and old types of music!. All music comes from the first part of the Black and White. So it is the best mod in the likeness zgędem to the first part. There are new fixes and tasks. That\'s not in the package is wersjii Path to this campaign, which makes small corrections on the maps to allow commanding an army of Romans and Vikings at the same time (after buying the Vikings get the top 100 soldiers, or archers in Land1 and 2). Path does not hinder gameplay in any way. 1st Open [Setup.exe] and instal Black and White 2 - Back to the Past ver 2.0 2nd Open the folder [patch for the PDP ver 2.0] and coppy all files are: C: ... Black & White 2 WARNING! During installation, you may jump out the window with the option to \"Ignore\" a couple of times you press the Ignore that installation is over. Please do not worry the mod will walk even after pressing Ignore. Ignore pops up because you have to be installed on the sea have a file with the same parameters 3rd Open game:-D Accient War --------------------------------------------------------- PL Ta najnowsza kampania powstała: 18.VII.2011r. Kampania dodaje wszystkie mody typu \"Roman Textures\" i najnowszą kampanię z serii \"PDP\". Kampania została całkowicie zrobiona ze starych typów terenów oraz starej muzyki!. Cała muzyka pochodzi z części pierwszej Black and White. Jest więc to najlepszy mod w zgędem podobizny do części pierwszej. Są nowe poprawki i zadania. Mało tego w paczce znajduje się Path do tej wersjii kampanii, który robi małe poprawki na mapach pozwalające dowodzeniem armią rzymian i wikingów jednocześnie (Wikingów otrzymamy po zakupie 100 najlepszych żołnierzy lub łuczników w Land1 oraz 2). Path nie utrudnia rozgrywki w żaden sposób. 1. Open [Setup.exe] and instal Black and White 2 - Powrót do Przeszłości ver 2.0 2. Open folder [Łatka do PDP ver 2.0] and coppy all files to: C:...Black and White 2 UWAGA! Podczas instalacji może wyskoczyć okno z opcją \" Ignoruj \" trzeba pare razy nacisnąć Ignoruj by instalacja dobiegła końca. Proszę sie nie martwić mod będzie chodził nawet po naciskaniu Ignoruj. Ignoruj wyskakuje dlatego, że być morze masz zainstalowany już dany plik o takich samych parametrach 3. Open game :-D Accient War

About Game Front  

The best serving of video game culture, since 2001. Whether you're looking for news, reviews, walkthroughs, or the biggest collection of PC gaming files on the planet, Game Front has you covered. We also make no illusions about gaming: it's supposed to be fun. Browse gaming galleries, humor lists, and honest, short-form reporting. Game on!

Copyright © 2002-2012 Game Front. All rights reserved.