Stalker

Download

12568 downloads

Uploaded:07-12-2009

Clear Sky Patch

stkcsforpackefigspcjhpatchany10.zip | 70.16 MB

Alt+TAB task switch error, when the OS didn't have other windowed applications running Single player: * fixed an error with stalkers using non-combat smart-covers during fight Network game: * fixed an error with different CD-key case * console command make_config_dump no longer leads to game crashes * console command make_config_dump no longer leads to FPS reduction * improved anti-cheating system * added important packages encryption feature * extended the number of parameters transferred by make_config_dump console command * changed the system of banned player check

Download

692 downloads

Uploaded:05-04-2009

Clear Sky Patch

stkcs_rus_1509.zip | 47.59 MB

screenshots from the player’s screen. Improved integrated anti-cheating system that allows the remote admins to track the modifications in network game parameters. Fixed bug with killing the player after respawn. Improved player-checking system upon connection. Fixed bug with RPG-7. Fixed bug in buy menu. Added new effect High Definition Ambient Occlusion. Increased the game stability. Changes of game balance in Multi-player: - Increased damage dealt by "Tunder С14", "SA Avalanche ". - Added possibility to attach scope to "SA Avalanche". - "UDP Compact" pistol now has an increased cartridge (12 bullets).

Download

13980 downloads

Uploaded:11-04-2008

Clear Sky Patch

stkcs_v1.5.07_tolpackefigspatchany7.exe | 54.38 MB

version of the game.

Download

47787 downloads

Uploaded:11-04-2008

Clear Sky Patch

stkcs_v1.5.07_forpackefigspatchany7.exe | 53.64 MB

version of the game.

Download

6830 downloads

Uploaded:09-30-2008

Clear Sky Patch

v1.5.05_stkcstolpackefigspatchany5.exe | 56.12 MB

saved games will be compatible with patch 1.5.05.[/b] [quote]----------------------------------------------------------------------------------- Change Log for 1.5.05 ----------------------------------------------------------------------------------- Saved games: 1.5.04 saved games will be compatible with patch 1.5.05. Game changes: - Fixed an error which prevented the guide from leading the player to the Cordon. This was caused by the fact that the autosave function failed to save all data, and once such a saved game was loaded, the game became impossible to complete. If this error occurred, it was necessary to restart the game from the beginning. - Fixed a bug with secondary objectives (Deliver item), which caused the arrow to point to the wrong NPC after a save/load. - Changed the reward for lowering the bridge in the Red Forest. - Changed the reward for killing bandits at the Freedom base filling station. - Fixed the Freedom technician’s dialogue. After accepting a secondary objective, it became impossible to undertake/complete objectives to find flash drives. - Fixed an error, which caused the situation to be displayed incorrectly in the PDA Faction War section. - Fixed an error, which caused the number of grenades for the grenade launcher attachment to be saved incorrectly following modifications. - Fixed an error, which caused FPS to fall when the cursor was moved over headings on the PDA map. - Fixed an error, which sometimes caused the game to crash to desktop when the game was saved during an NPC death animation sequence. - Fixed an error, which caused carried weight to be calculated incorrectly when a suit was upgraded or artifacts attached. - Fixed an error, which sometimes caused faction strength to be displayed incorrectly in the PDA statistics. - Fixed an error, which caused the game to crash following the loading of a saved game due to incorrect saving of monster animations and armed NPC grenades. - Fixed an error, which sometimes caused ammo to be displayed incorrectly after searching bodies. - Fixed an error, which sometimes caused individual NPCs to be enemies, while the rest of their faction was neutral or friendly. - Fixed several minor HUD, inventory, PDA and main menu errors. - Minor rebalancing of trade and items that pop out of dead bodies. - Fixed a problem, which allowed the player to leave the Zone in the water part of the game (first visit to the Swamps). - Changed the process for rewards given for joining factions. - Changed rewards for destroying faction bases. - Fixed game crashes during conversations with enemy technicians. - Added ability to upgrade GP 37 with the help of Freedom and Bandit technicians. Multiplayer: - Added ability to ban and kick players from the game using their GUID (serial number), in addition to name and IP. - Fixed several errors in multiplayer chat, including the fact that the following letters could not be entered in some circumstances: A, Z, X, C, V. - Fixed a large number of various errors which caused client and server crashes in the multiplayer. - Added IP filter (for games in certain subnets). Fixed the following script crashes: - smart_terrain.script:227: attempt to index local 'obj' (a nil value) - smart_terrain.script:1003: attempt to index field '?' (a nil value) - sim_combat.script:950: attempt to index a nil value - sim_board.script:688: attempt to index local 'obj' (a nil value) - smart_terrain.script:288: attempt to call method 'clear_smart_terrain' (a nil value) - bind_monster.script:72: attempt to index field '?' (a nil value) - xr_effects.script:1607: attempt to index field '?' (a nil value) - ! [LUA][ERROR] ERROR: There is no task with entity_id(_g.script:973: bad argument 2 to 'format' (string expected, got nil)) - ! [LUA][ERROR] ERROR: error. val_smart_terrain_5_0_freedom_antenna(_g.script:97 3: bad argument 2 to 'format' (string expected, got nil)) - fixed crash (task_objects.script:2231: attempt to call global 'blowout_hit_with_pp_and_cam_effectors' (a nil value)) - fixed crash (ERROR: Invalid AI map at kamp point [mar_smart_terrain_6_8_kamp_1](_g.script:973: bad argument 2 to 'format' (string expected, got nil))) - fixed crash (sim_combat.script:429: attempt to index local 'comander' (a nil value)) - fixed crash (task_objects.script:580: attempt to concatenate field 'id' (a nil value)) Thanks to user madafraga for this POLISH translation of the changelog. Zmiany w grze: - Naprawiono błąd, który sprawiał, że przewodnik nie był w stanie doprowadzić gracza do Kordonu. Było to spowodowane faktem, iż autozapis nie zapisywał wszystkich danych. W sytuacji, kiedy taki stan gry był odgrywany, nie dało się ukończyć gry i trzeba było rozpoczynać ją od samego początku. - Naprawiono błąd związany z pobocznymi zadaniami (dostarczanie przedmiotów). Po zapisaniu/odegraniu stanu gry strzałka wskazywała nie tego NPC, co trzeba. - Zmieniono nagrodę za opuszczenie mostu w Czerwonym Lesie - Zmieniono nagrodę za zabicie wrogów na stacji benzynowej w bazie Wolności. - Naprawiono rozmowę z technikiem Wolności. Po podjęciu pobocznego zadania, było niemożliwe zabranie się/ukończenie zbierania dysków. - Naprawiono błąd, który powodował, że PDA źle wyświetlał statystki ugrupowań. - Naprawiono błąd, który sprawiał, że liczba pocisków w po modyfikacji polegającej na dodaniu granatnika była wyświetlana błędnie. - Zlikwidowano błąd, który sprawiał spadek liczby wyświetlanych klatek na sekundę (FPS-ów), kiedy kursor przesuwał się po nagłówkach mapy w PDA. - Naprawiono błąd, który powodował, że gra wyłączała się, kiedy zapisywano stan gry podczas sceny śmierci NPC. - Poprawiono błąd, który sprawiał, że źle obliczał się ciężar, kiedy dokonywano usprawnień lub przyłączano artefakty. - Naprawiono błąd, który czasami błędnie wskazywał siły frakcji w statystykach w PDA. - Usunięto błąd powodujący wyłączanie się gry podczas ładowania zapisanego stanu gry z powodu błędu przy zapisie w trakcie scen z potworami i uzbrojonych w granaty NPC. - Naprawiono błąd, który sprawiał, że błędnie podawana była ilość amunicji w trakcie przeszukiwania ciał. Poprawiono błąd powodujący, że jeden NPC był wrogo nastawiony, natomiast cała jego frakcja zachowywała się neutralnie lub po przyjacielsku. - Naprawiono kilka mniej ważnych błędów HUD-a, plecaka, PDA i menu głównego. - Naprawiono usterkę powodującą wyrównanie wartości handlowej przedmiotów, które zdobywało się po przeszukiwaniu zwłok. - Usunięto błąd, który pozwalał graczowi na opuszczenie Strefy w wodnej części gry (pierwsza wizyta na Bagnach). - Zmieniono system nagradzania za przyłączanie się do ugrupowań. - Inaczej wynagradzano za niszczenie baz różnych frakcji. - Wyeliminowano usterkę, która powodowała wyjście do systemu podczas rozmowy z wrogimi technikami. - Dodano umiejętność ulepszania GP37, korzystając z pomocy techników z frakcji Wolność i Bandytów. Gra wieloosobowa - Dodano możliwość banowania i wyrzucania graczy z rozgrywki, korzystając z ich GUID (numeru seryjnego), w związku z nazwą użytkownika i adresem IP. - Naprawiono kilka błędów w czacie w grze wieloosobowej. Wcześniej w niektórych okolicznościach nie można było wpisywać następujących liter: A, Z, X, C, V. - Usunięto dużą liczbę błędów, które utrudniały pracę klienta gry wieloosobowej i powodowały awarie serwerów. - Dodano filtr adresów IP (dla rozgrywek w niektórych podsieciach) Poprawki naniesione do skryptu: - smart_terrain.script:227: attempt to index local 'obj' (a nil value) - smart_terrain.script:1003: attempt to index field '?' (a nil value) - sim_combat.script:950: attempt to index a nil value - sim_board.script:688: attempt to index local 'obj' (a nil value) - smart_terrain.script:288: attempt to call method 'clear_smart_terrain' (a nil value) - bind_monster.script:72: attempt to index field '?' (a nil value) - xr_effects.script:1607: attempt to index field '?' (a nil value) - ! [LUA][ERROR] ERROR: There is no task with entity_id(_g.script:973: bad argument 2 to 'format' (string expected, got nil)) - ! [LUA][ERROR] ERROR: error. val_smart_terrain_5_0_freedom_antenna(_g.script:973: bad argument 2 to 'format' (string expected, got nil)) - fixed crash (task_objects.script:2231: attempt to call global 'blowout_hit_with_pp_and_cam_effectors' (a nil value)) - fixed crash (ERROR: Invalid AI map at kamp point [mar_smart_terrain_6_8_kamp_1](_g.script:973: bad argument 2 to 'format' (string expected, got nil))) - fixed crash (sim_combat.script:429: attempt to index local 'comander' (a nil value)) - fixed crash (task_objects.script:580: attempt to concatenate field 'id' (a nil value)) [/quote]

Download

12781 downloads

Uploaded:09-30-2008

Clear Sky Patch

v1.5.05_stkcsforpackefigspatchany5.exe | 55.08 MB

patch 1.5.05.[/b] [quote]----------------------------------------------------------------------------------- Change Log for 1.5.05 ----------------------------------------------------------------------------------- Saved games: 1.5.04 saved games will be compatible with patch 1.5.05. Game changes: - Fixed an error which prevented the guide from leading the player to the Cordon. This was caused by the fact that the autosave function failed to save all data, and once such a saved game was loaded, the game became impossible to complete. If this error occurred, it was necessary to restart the game from the beginning. - Fixed a bug with secondary objectives (Deliver item), which caused the arrow to point to the wrong NPC after a save/load. - Changed the reward for lowering the bridge in the Red Forest. - Changed the reward for killing bandits at the Freedom base filling station. - Fixed the Freedom technician’s dialogue. After accepting a secondary objective, it became impossible to undertake/complete objectives to find flash drives. - Fixed an error, which caused the situation to be displayed incorrectly in the PDA Faction War section. - Fixed an error, which caused the number of grenades for the grenade launcher attachment to be saved incorrectly following modifications. - Fixed an error, which caused FPS to fall when the cursor was moved over headings on the PDA map. - Fixed an error, which sometimes caused the game to crash to desktop when the game was saved during an NPC death animation sequence. - Fixed an error, which caused carried weight to be calculated incorrectly when a suit was upgraded or artifacts attached. - Fixed an error, which sometimes caused faction strength to be displayed incorrectly in the PDA statistics. - Fixed an error, which caused the game to crash following the loading of a saved game due to incorrect saving of monster animations and armed NPC grenades. - Fixed an error, which sometimes caused ammo to be displayed incorrectly after searching bodies. - Fixed an error, which sometimes caused individual NPCs to be enemies, while the rest of their faction was neutral or friendly. - Fixed several minor HUD, inventory, PDA and main menu errors. - Minor rebalancing of trade and items that pop out of dead bodies. - Fixed a problem, which allowed the player to leave the Zone in the water part of the game (first visit to the Swamps). - Changed the process for rewards given for joining factions. - Changed rewards for destroying faction bases. - Fixed game crashes during conversations with enemy technicians. - Added ability to upgrade GP 37 with the help of Freedom and Bandit technicians. Multiplayer: - Added ability to ban and kick players from the game using their GUID (serial number), in addition to name and IP. - Fixed several errors in multiplayer chat, including the fact that the following letters could not be entered in some circumstances: A, Z, X, C, V. - Fixed a large number of various errors which caused client and server crashes in the multiplayer. - Added IP filter (for games in certain subnets). Fixed the following script crashes: - smart_terrain.script:227: attempt to index local 'obj' (a nil value) - smart_terrain.script:1003: attempt to index field '?' (a nil value) - sim_combat.script:950: attempt to index a nil value - sim_board.script:688: attempt to index local 'obj' (a nil value) - smart_terrain.script:288: attempt to call method 'clear_smart_terrain' (a nil value) - bind_monster.script:72: attempt to index field '?' (a nil value) - xr_effects.script:1607: attempt to index field '?' (a nil value) - ! [LUA][ERROR] ERROR: There is no task with entity_id(_g.script:973: bad argument 2 to 'format' (string expected, got nil)) - ! [LUA][ERROR] ERROR: error. val_smart_terrain_5_0_freedom_antenna(_g.script:97 3: bad argument 2 to 'format' (string expected, got nil)) - fixed crash (task_objects.script:2231: attempt to call global 'blowout_hit_with_pp_and_cam_effectors' (a nil value)) - fixed crash (ERROR: Invalid AI map at kamp point [mar_smart_terrain_6_8_kamp_1](_g.script:973: bad argument 2 to 'format' (string expected, got nil))) - fixed crash (sim_combat.script:429: attempt to index local 'comander' (a nil value)) - fixed crash (task_objects.script:580: attempt to concatenate field 'id' (a nil value)) Thanks to user madafraga for this POLISH translation of the changelog. Zmiany w grze: - Naprawiono błąd, który sprawiał, że przewodnik nie był w stanie doprowadzić gracza do Kordonu. Było to spowodowane faktem, iż autozapis nie zapisywał wszystkich danych. W sytuacji, kiedy taki stan gry był odgrywany, nie dało się ukończyć gry i trzeba było rozpoczynać ją od samego początku. - Naprawiono błąd związany z pobocznymi zadaniami (dostarczanie przedmiotów). Po zapisaniu/odegraniu stanu gry strzałka wskazywała nie tego NPC, co trzeba. - Zmieniono nagrodę za opuszczenie mostu w Czerwonym Lesie - Zmieniono nagrodę za zabicie wrogów na stacji benzynowej w bazie Wolności. - Naprawiono rozmowę z technikiem Wolności. Po podjęciu pobocznego zadania, było niemożliwe zabranie się/ukończenie zbierania dysków. - Naprawiono błąd, który powodował, że PDA źle wyświetlał statystki ugrupowań. - Naprawiono błąd, który sprawiał, że liczba pocisków w po modyfikacji polegającej na dodaniu granatnika była wyświetlana błędnie. - Zlikwidowano błąd, który sprawiał spadek liczby wyświetlanych klatek na sekundę (FPS-ów), kiedy kursor przesuwał się po nagłówkach mapy w PDA. - Naprawiono błąd, który powodował, że gra wyłączała się, kiedy zapisywano stan gry podczas sceny śmierci NPC. - Poprawiono błąd, który sprawiał, że źle obliczał się ciężar, kiedy dokonywano usprawnień lub przyłączano artefakty. - Naprawiono błąd, który czasami błędnie wskazywał siły frakcji w statystykach w PDA. - Usunięto błąd powodujący wyłączanie się gry podczas ładowania zapisanego stanu gry z powodu błędu przy zapisie w trakcie scen z potworami i uzbrojonych w granaty NPC. - Naprawiono błąd, który sprawiał, że błędnie podawana była ilość amunicji w trakcie przeszukiwania ciał. Poprawiono błąd powodujący, że jeden NPC był wrogo nastawiony, natomiast cała jego frakcja zachowywała się neutralnie lub po przyjacielsku. - Naprawiono kilka mniej ważnych błędów HUD-a, plecaka, PDA i menu głównego. - Naprawiono usterkę powodującą wyrównanie wartości handlowej przedmiotów, które zdobywało się po przeszukiwaniu zwłok. - Usunięto błąd, który pozwalał graczowi na opuszczenie Strefy w wodnej części gry (pierwsza wizyta na Bagnach). - Zmieniono system nagradzania za przyłączanie się do ugrupowań. - Inaczej wynagradzano za niszczenie baz różnych frakcji. - Wyeliminowano usterkę, która powodowała wyjście do systemu podczas rozmowy z wrogimi technikami. - Dodano umiejętność ulepszania GP37, korzystając z pomocy techników z frakcji Wolność i Bandytów. Gra wieloosobowa - Dodano możliwość banowania i wyrzucania graczy z rozgrywki, korzystając z ich GUID (numeru seryjnego), w związku z nazwą użytkownika i adresem IP. - Naprawiono kilka błędów w czacie w grze wieloosobowej. Wcześniej w niektórych okolicznościach nie można było wpisywać następujących liter: A, Z, X, C, V. - Usunięto dużą liczbę błędów, które utrudniały pracę klienta gry wieloosobowej i powodowały awarie serwerów. - Dodano filtr adresów IP (dla rozgrywek w niektórych podsieciach) Poprawki naniesione do skryptu: - smart_terrain.script:227: attempt to index local 'obj' (a nil value) - smart_terrain.script:1003: attempt to index field '?' (a nil value) - sim_combat.script:950: attempt to index a nil value - sim_board.script:688: attempt to index local 'obj' (a nil value) - smart_terrain.script:288: attempt to call method 'clear_smart_terrain' (a nil value) - bind_monster.script:72: attempt to index field '?' (a nil value) - xr_effects.script:1607: attempt to index field '?' (a nil value) - ! [LUA][ERROR] ERROR: There is no task with entity_id(_g.script:973: bad argument 2 to 'format' (string expected, got nil)) - ! [LUA][ERROR] ERROR: error. val_smart_terrain_5_0_freedom_antenna(_g.script:973: bad argument 2 to 'format' (string expected, got nil)) - fixed crash (task_objects.script:2231: attempt to call global 'blowout_hit_with_pp_and_cam_effectors' (a nil value)) - fixed crash (ERROR: Invalid AI map at kamp point [mar_smart_terrain_6_8_kamp_1](_g.script:973: bad argument 2 to 'format' (string expected, got nil))) - fixed crash (sim_combat.script:429: attempt to index local 'comander' (a nil value)) - fixed crash (task_objects.script:580: attempt to concatenate field 'id' (a nil value)) [/quote]

Download

11184 downloads

Uploaded:09-11-2008

Clear Sky Patch

stkcs_v1.5.04_tolpackefigspatchany4.exe | 56.24 MB

game. [quote]S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky v1.5.04 fixes : [b]Added[/b] - added stamina indicator to HUD. - added ability to move ammo from the container to the inventory and back by double-clicking. - added game autosave after intro cut scene. - added items to secret locations in the Swamps level. - added ability for the Duty technician to upgrade exoskeletons. - added ability for the Freedom technician to upgrade AC-96/2. [b] Changed[/b] - increase the amount of money the Bandit faction trader has. - considerably increased the likelihood of getting a “return item” job at the Cordon, Agroprom and Military Warehouses. - removed machine gunner and sniper invulnerability at the Deserted Hospital level. - during emissions the player no longer loses control if he is in cover. - increased monster vulnerability to grenades. - fixed ammo and armor prices. [b]Fixed[/b] - fixed error related to a large number of ammo in crates in camps, which caused a crash due to excessive identifiers. - fixed error which damaged save game files after switching between them in the loading menu, which caused various random errors while playing. - fixed error which caused the Bandit faction trader to take money from the player for completing the “Take over the flea market together with the bandits” job, instead of giving him money. - fixed error which prevented the main mission from appearing in the Limansk level if the player entered it from the Red Forest level before completing the “Help Clear Sky capture the bridge” job. - fixed error which caused the situation during the “Help Clear Sky capture the bridge” job to be saved incorrectly. - fixed error which caused a crash during the conversation with the Freedom squad leader near the mercenary base. - fixed an incorrect patrol route at the Military Warehouses level, which caused crashes. - fixed error in the Freedom leader dialogue, which caused a crash if the player, having brought back the dead squad’s PDA, closed the dialogue window early and then reinitiated the dialogue. - fixed error in the mugging scene which caused a crash. - fixed error which caused the Freedom technician to not take his friend’s PDA on job completion. - fixed error which prevented the “Talk to Wild Napr” job from being completed if the diggers had already been freed from the concentration camp. - fixed error at the Cordon level which allowed the machine gun to continue firing, even after the machine gunner had been killed. - fixed error which caused a crash at the entrance to the Dark Valley level. - fixed error at the Dark Valley level which caused a crash if the tunnel at the mercenary base was blown up prematurely. - fixed several random crash errors. - fixed some errors in the Faction War. - fixed error which caused squads to leave control points. - fixed error which caused a crash when attempting to load the last saved game if there were no saved games. - fixed error which caused a crash when attempting to throw away a weapon twice using the “Throw away weapon” button with an open inventory. - fixed error which caused premature activation of level-to-level passages. - fixed error which prevented the “Kill blind dogs” job from being completed if the digger killed the dogs himself. - fixed error which made it possible to complete jobs to deliver items even if there weren’t as many items as needed, causing a crash. - fixed error which caused a crash if all members of a squad which gave the player a job died. - fixed frequent server and client crashes in the multiplayer. - fixed error which caused weapon mods to disappear if weapons were left at a considerable distance away from the player. - fixed error which prevented the message informing the player that he is leaving the crow shooting area from disappearing. - fixed some errors related to emissions, including crash errors.[/quote]

Download

14367 downloads

Uploaded:09-11-2008

Clear Sky Patch

stkcs_v1.5.04_forpackefigspatchany4.exe | 55.41 MB

: [b]Added[/b] - added stamina indicator to HUD. - added ability to move ammo from the container to the inventory and back by double-clicking. - added game autosave after intro cut scene. - added items to secret locations in the Swamps level. - added ability for the Duty technician to upgrade exoskeletons. - added ability for the Freedom technician to upgrade AC-96/2. [b] Changed[/b] - increase the amount of money the Bandit faction trader has. - considerably increased the likelihood of getting a “return item” job at the Cordon, Agroprom and Military Warehouses. - removed machine gunner and sniper invulnerability at the Deserted Hospital level. - during emissions the player no longer loses control if he is in cover. - increased monster vulnerability to grenades. - fixed ammo and armor prices. [b]Fixed[/b] - fixed error related to a large number of ammo in crates in camps, which caused a crash due to excessive identifiers. - fixed error which damaged save game files after switching between them in the loading menu, which caused various random errors while playing. - fixed error which caused the Bandit faction trader to take money from the player for completing the “Take over the flea market together with the bandits” job, instead of giving him money. - fixed error which prevented the main mission from appearing in the Limansk level if the player entered it from the Red Forest level before completing the “Help Clear Sky capture the bridge” job. - fixed error which caused the situation during the “Help Clear Sky capture the bridge” job to be saved incorrectly. - fixed error which caused a crash during the conversation with the Freedom squad leader near the mercenary base. - fixed an incorrect patrol route at the Military Warehouses level, which caused crashes. - fixed error in the Freedom leader dialogue, which caused a crash if the player, having brought back the dead squad’s PDA, closed the dialogue window early and then reinitiated the dialogue. - fixed error in the mugging scene which caused a crash. - fixed error which caused the Freedom technician to not take his friend’s PDA on job completion. - fixed error which prevented the “Talk to Wild Napr” job from being completed if the diggers had already been freed from the concentration camp. - fixed error at the Cordon level which allowed the machine gun to continue firing, even after the machine gunner had been killed. - fixed error which caused a crash at the entrance to the Dark Valley level. - fixed error at the Dark Valley level which caused a crash if the tunnel at the mercenary base was blown up prematurely. - fixed several random crash errors. - fixed some errors in the Faction War. - fixed error which caused squads to leave control points. - fixed error which caused a crash when attempting to load the last saved game if there were no saved games. - fixed error which caused a crash when attempting to throw away a weapon twice using the “Throw away weapon” button with an open inventory. - fixed error which caused premature activation of level-to-level passages. - fixed error which prevented the “Kill blind dogs” job from being completed if the digger killed the dogs himself. - fixed error which made it possible to complete jobs to deliver items even if there weren’t as many items as needed, causing a crash. - fixed error which caused a crash if all members of a squad which gave the player a job died. - fixed frequent server and client crashes in the multiplayer. - fixed error which caused weapon mods to disappear if weapons were left at a considerable distance away from the player. - fixed error which prevented the message informing the player that he is leaving the crow shooting area from disappearing. - fixed some errors related to emissions, including crash errors.[/quote]

Download

8453 downloads

Uploaded:09-10-2008

Clear Sky Patch

v1.5.03_stkcstolpackefigspatchany3.exe | 55.6 MB

game. [quote][b]General changes and improvements[/b] MultiSample anti aliasing Added the possibility of using specialised shelters in a fight Improved lighting of dynamic objects Changes in fight balance, now some of the opponents are more difficult Changes in economic balance Added secondary tasks Changed some animations in multiplayer Improved sorting minor assignments in PDA Added the ability to communicate with the storyline characters and commanders of detachments, while not removing weapons Added description of the contents of cache when purchasing information about it Added additional information in the pop-up hints in the PDA Changed range of items from traders at some levels Changed simulation balance of life. (intensity of events, the strength of mutants) Added the ability to recover belongings after a robbery in the basement at the landfill. At the entrance/exit to landfill now only some money is confiscated Added awards for entering groups Changed filtration system messages in the PDA log Added illumination flares at 'Limansk' and in the 'Red Forest' Increased reward for the capture of enemy bases in faction battles Brackets no longer allowed in the names of files for save/load Added use of localised strings in the game console, chatrooms, etc [b] Game fixes[/b] Game optimised and improved by approximately 5% Significantly improved overall stability of the game Fixed saving errors, that lead to crashing the game Reduced loading times by 10-15% Fixed crashing bug Fixed a bug, allowing characters to run with a loaded grenade in their hand Fixed spontaneous launch of music, turned off in the settings Fixed bugs in the caches, including incorrect saving and accumulation (disappearance) of objects in the caches Fixed bug at automatic crashing of a series of buildings, which did not crash Fixed bugs in some secondary quests Fixed algorithm of conductors. Now they can bring you in more locations Fixed bug which allowed the player to become hostile in the Clear Sky faction Fixed starting position of a player in the transition between locations Fixed errors in detector's response to the anomaly and artifacts. Detector no longer responds to the artifacts, which it cannot show Fixed issuing awards at the 'Dept' base Fixed minor defects in the PDA interface and multiplayer main menu Fixed bugs that crashed the game when joining the Dept faction Fixed minor bugs in the behaviour of mutants after death (disappearance of corpses, continued play of animations) Corrected the appearance of things in boxes that belong to camps Fixed shooting through trees, including shooting with a machine gun Improved visual representation of some anomalies Fixed the appearance of some stalkers from the Freedom faction Fixed some errors in the text Fixed errors with inability of improving certain subjects Fixed a bug which didn't let you use an existing grenade in the inventory Characters will no longer provide secondary assignments during attack and defence of camps Some traders were given improved weapons to sell Added hiding places for the release of Deep Valley Fixed bug with activation of detector from inventory Fixed FPS drops in the main menu Fixed double buffering of supersample Fixed bug with the PNV effect, which remained after lifting the costume which supports it Fixed display font in DX10 Fixed bugs with key settings in game options Fixed command history in console after clearing log [b] Multiplayer improvements[/b] Added multiplayer map "Rambase" Changed multiplayer balance Fixed bug with indicator of health while using healthpacks when a player is invulnerable Fixed bug with the opening of the inventory, when the player died in some game modes Fixed bug with a pause when client connects Improved 'Buy' menu Fixed BattlEye (anti-cheat) support Improved patching system Fixed incorrect error message Fixed bug with moving items into backpack Changed the first bullet dispersion[/quote]

Download

10710 downloads

Uploaded:09-10-2008

Clear Sky Patch

v1.5.03_stkcsforpackefigspatchany3.exe | 54.52 MB

improvements[/b] MultiSample anti aliasing Added the possibility of using specialised shelters in a fight Improved lighting of dynamic objects Changes in fight balance, now some of the opponents are more difficult Changes in economic balance Added secondary tasks Changed some animations in multiplayer Improved sorting minor assignments in PDA Added the ability to communicate with the storyline characters and commanders of detachments, while not removing weapons Added description of the contents of cache when purchasing information about it Added additional information in the pop-up hints in the PDA Changed range of items from traders at some levels Changed simulation balance of life. (intensity of events, the strength of mutants) Added the ability to recover belongings after a robbery in the basement at the landfill. At the entrance/exit to landfill now only some money is confiscated Added awards for entering groups Changed filtration system messages in the PDA log Added illumination flares at 'Limansk' and in the 'Red Forest' Increased reward for the capture of enemy bases in faction battles Brackets no longer allowed in the names of files for save/load Added use of localised strings in the game console, chatrooms, etc [b] Game fixes[/b] Game optimised and improved by approximately 5% Significantly improved overall stability of the game Fixed saving errors, that lead to crashing the game Reduced loading times by 10-15% Fixed crashing bug Fixed a bug, allowing characters to run with a loaded grenade in their hand Fixed spontaneous launch of music, turned off in the settings Fixed bugs in the caches, including incorrect saving and accumulation (disappearance) of objects in the caches Fixed bug at automatic crashing of a series of buildings, which did not crash Fixed bugs in some secondary quests Fixed algorithm of conductors. Now they can bring you in more locations Fixed bug which allowed the player to become hostile in the Clear Sky faction Fixed starting position of a player in the transition between locations Fixed errors in detector's response to the anomaly and artifacts. Detector no longer responds to the artifacts, which it cannot show Fixed issuing awards at the 'Dept' base Fixed minor defects in the PDA interface and multiplayer main menu Fixed bugs that crashed the game when joining the Dept faction Fixed minor bugs in the behaviour of mutants after death (disappearance of corpses, continued play of animations) Corrected the appearance of things in boxes that belong to camps Fixed shooting through trees, including shooting with a machine gun Improved visual representation of some anomalies Fixed the appearance of some stalkers from the Freedom faction Fixed some errors in the text Fixed errors with inability of improving certain subjects Fixed a bug which didn't let you use an existing grenade in the inventory Characters will no longer provide secondary assignments during attack and defence of camps Some traders were given improved weapons to sell Added hiding places for the release of Deep Valley Fixed bug with activation of detector from inventory Fixed FPS drops in the main menu Fixed double buffering of supersample Fixed bug with the PNV effect, which remained after lifting the costume which supports it Fixed display font in DX10 Fixed bugs with key settings in game options Fixed command history in console after clearing log [b] Multiplayer improvements[/b] Added multiplayer map "Rambase" Changed multiplayer balance Fixed bug with indicator of health while using healthpacks when a player is invulnerable Fixed bug with the opening of the inventory, when the player died in some game modes Fixed bug with a pause when client connects Improved 'Buy' menu Fixed BattlEye (anti-cheat) support Improved patching system Fixed incorrect error message Fixed bug with moving items into backpack Changed the first bullet dispersion[/quote]

Download

4330 downloads

Uploaded:09-08-2008

Clear Sky English Patch

v1.01_stkcstolpackefigspatchany3.exe | 55.6 MB

countries....) [quote] Minimum: Microsoft Windows 2000 (SP4) / XP /Vista Intel Pentium 4 mit 2 GHz / AMD XP 2200 + 512 MB Ram 10 GB free hard disc space 128 MB Direct X 9c compatible card Keyboard, Mouse Lan/Internet for Multiplayer Recommended Microsoft Windows XP /Vista Intel Core 2 Duo E6400 / AMD 64 X2 4200 + 1,5 GBRam 10 GB free hard disc space 256 MB Direct X 9c compatible card Keyboard, Mouse Lan/Internet for Multiplayer Changes of the Zone map known to stalkers shake the fragile balance of forces in the Zone. Among the groupings, there flare up hostilities for the new territories, artifact fields and spheres of influence. There are no more old enemies or friends – now everyone is for himself. The Factions War has started between the groupings. The protagonist is a mercenary who appeared at the edge of the opposition between stalker factions, Strelok and even the Zone itself. The main character will have to play the key role in the events, which led to creation of the Zone up to the point from which the original S.T.A.L.K.E.R. game begins. What’s waiting for stalkers in the opened depths of the Zone? Which new challenges bear in the new territories? Why blowouts continue shaking the Zone? Why did the Zone change? How to remove its instability? Which faction will take the upper hand in the clan opposition? Why did Strelok end up in the death truck? What happened to Strelok prior to that? Was there any other choice to make? These and many other questions will get answered in the official prequel S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky. Just like its predecessor, Clear Sky perfectly captures the sinister atmosphere within the death Zone. DirectX 10 support enables spectacular graphics, including dynamic transitions between day and night with absolutely realistic light effects, as well as very detailed landscapes and lifelike animations. At the same time, the developers saw to it that S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky also works with DirectX 8 and DirectX 9. Special attention was given to realistic, independent thinking and actions of the NPCs. The artificial intelligence from the predecessor game was strongly improved, so that foes and allies now make their own situation-based decisions that impact the further course of the game. For instance, the outcome of battles is not predetermined. Only in the last few levels is the player guided towards a given end of the story, which leads to the events described in Shadow of Chernobyl. Key features Unique mix of action-laden first-person shooter and complex role-playing game Gigantic scope: many new levels are available, plus some completely overhauled levels from S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl and many side quests with motivating rewards Realistic simulation of the extensive S.T.A.L.K.E.R. world: enemy factions fight each other, mutants hunt of their own accord. Intermediate movie-quality cut scenes complement the thrilling back-story leading up to the events of S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl Numerous new in game features, such as fast travel, or extensive modification and repairing armor and weapons Greatly improved artificial intelligence Complete DirectX 10 support for state-of- the-art graphic effects (God rays, soft particles, SSAO, dynamic volumetric smoke, dynamically wetting surface (rain effect) etc.) Dynamic transitions between day and night with realistic weather effects Detailed graphics, including an all-new animation engine Hugely expanded multiplayer part with many varied game modes and up to 32 players online or over LAN. [/quote]

Download

8466 downloads

Uploaded:09-08-2008

Clear Sky English Patch

v1.01_stkcsforpackefigspatchany3.exe | 54.52 MB

countries....) [quote] Minimum: Microsoft Windows 2000 (SP4) / XP /Vista Intel Pentium 4 mit 2 GHz / AMD XP 2200 + 512 MB Ram 10 GB free hard disc space 128 MB Direct X 9c compatible card Keyboard, Mouse Lan/Internet for Multiplayer Recommended Microsoft Windows XP /Vista Intel Core 2 Duo E6400 / AMD 64 X2 4200 + 1,5 GBRam 10 GB free hard disc space 256 MB Direct X 9c compatible card Keyboard, Mouse Lan/Internet for Multiplayer Changes of the Zone map known to stalkers shake the fragile balance of forces in the Zone. Among the groupings, there flare up hostilities for the new territories, artifact fields and spheres of influence. There are no more old enemies or friends – now everyone is for himself. The Factions War has started between the groupings. The protagonist is a mercenary who appeared at the edge of the opposition between stalker factions, Strelok and even the Zone itself. The main character will have to play the key role in the events, which led to creation of the Zone up to the point from which the original S.T.A.L.K.E.R. game begins. What’s waiting for stalkers in the opened depths of the Zone? Which new challenges bear in the new territories? Why blowouts continue shaking the Zone? Why did the Zone change? How to remove its instability? Which faction will take the upper hand in the clan opposition? Why did Strelok end up in the death truck? What happened to Strelok prior to that? Was there any other choice to make? These and many other questions will get answered in the official prequel S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky. Just like its predecessor, Clear Sky perfectly captures the sinister atmosphere within the death Zone. DirectX 10 support enables spectacular graphics, including dynamic transitions between day and night with absolutely realistic light effects, as well as very detailed landscapes and lifelike animations. At the same time, the developers saw to it that S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky also works with DirectX 8 and DirectX 9. Special attention was given to realistic, independent thinking and actions of the NPCs. The artificial intelligence from the predecessor game was strongly improved, so that foes and allies now make their own situation-based decisions that impact the further course of the game. For instance, the outcome of battles is not predetermined. Only in the last few levels is the player guided towards a given end of the story, which leads to the events described in Shadow of Chernobyl. Key features Unique mix of action-laden first-person shooter and complex role-playing game Gigantic scope: many new levels are available, plus some completely overhauled levels from S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl and many side quests with motivating rewards Realistic simulation of the extensive S.T.A.L.K.E.R. world: enemy factions fight each other, mutants hunt of their own accord. Intermediate movie-quality cut scenes complement the thrilling back-story leading up to the events of S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl Numerous new in game features, such as fast travel, or extensive modification and repairing armor and weapons Greatly improved artificial intelligence Complete DirectX 10 support for state-of- the-art graphic effects (God rays, soft particles, SSAO, dynamic volumetric smoke, dynamically wetting surface (rain effect) etc.) Dynamic transitions between day and night with realistic weather effects Detailed graphics, including an all-new animation engine Hugely expanded multiplayer part with many varied game modes and up to 32 players online or over LAN. [/quote]

Download

4586 downloads

Uploaded:07-13-2009

Clear Sky Patch

stkcsruspackrpatchany10fixed.zip | 60.69 MB

Alt+TAB task switch error, when the OS didn't have other windowed applications running Single player: * fixed an error with stalkers using non-combat smart-covers during fight Network game: * fixed an error with different CD-key case * console command make_config_dump no longer leads to game crashes * console command make_config_dump no longer leads to FPS reduction * improved anti-cheating system * added important packages encryption feature * extended the number of parameters transferred by make_config_dump console command * changed the system of banned player check

Download

25014 downloads

Uploaded:07-12-2009

Clear Sky Patch

stkcstolpackefigspcjhpatchany10.zip | 71.28 MB

fixed Alt+TAB task switch error, when the OS didn't have other windowed applications running Single player: * fixed an error with stalkers using non-combat smart-covers during fight Network game: * fixed an error with different CD-key case * console command make_config_dump no longer leads to game crashes * console command make_config_dump no longer leads to FPS reduction * improved anti-cheating system * added important packages encryption feature * extended the number of parameters transferred by make_config_dump console command * changed the system of banned player check

Download

2217 downloads

Uploaded:05-04-2009

Clear Sky Patch

stkcstol_1509.zip | 66.68 MB

screenshots from the player’s screen. Improved integrated anti-cheating system that allows the remote admins to track the modifications in network game parameters. Fixed bug with killing the player after respawn. Improved player-checking system upon connection. Fixed bug with RPG-7. Fixed bug in buy menu. Added new effect High Definition Ambient Occlusion. Increased the game stability. Changes of game balance in Multi-player: - Increased damage dealt by "Tunder С14", "SA Avalanche ". - Added possibility to attach scope to "SA Avalanche". - "UDP Compact" pistol now has an increased cartridge (12 bullets).

Download

5405 downloads

Uploaded:05-04-2009

Clear Sky Patch

stkcsfor_1509.zip | 67.04 MB

screenshots from the player’s screen. Improved integrated anti-cheating system that allows the remote admins to track the modifications in network game parameters. Fixed bug with killing the player after respawn. Improved player-checking system upon connection. Fixed bug with RPG-7. Fixed bug in buy menu. Added new effect High Definition Ambient Occlusion. Increased the game stability. Changes of game balance in Multi-player: - Increased damage dealt by "Tunder С14", "SA Avalanche ". - Added possibility to attach scope to "SA Avalanche". - "UDP Compact" pistol now has an increased cartridge (12 bullets).

About Game Front  

The best serving of video game culture, since 2001. Whether you're looking for news, reviews, walkthroughs, or the biggest collection of PC gaming files on the planet, Game Front has you covered. We also make no illusions about gaming: it's supposed to be fun. Browse gaming galleries, humor lists, and honest, short-form reporting. Game on!

Copyright © 2002-2012 Game Front. All rights reserved.