Crusade Against Jihad

Mount & Blade: Warband mod |

Follow 125

This version just for a bug fix. -Köyden alınan gönüllüler azaltıldı nama göre geliyorlar, grup büyüklüğü oyuncu için yeniden düzenlendi. -Başlangıçta verilen ekipmanlar düşürüldü. -Modun oynanışı zorlaştırıldı. -Kurduğunuz krallığın lordlarının krallığınıza düşman olması, krallığınızın rastgele savaş-barış yapma hatası giderildi. -Fixed your kingdom enemy against yourself. -You can recruit with your renown.

CAJ v2 23

Related to Patch

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today and join in the conversation.

You are not logged in, join the community or sign in with your social account: