Pomarańczą i Kremówką

Mount & Blade: Warband mod |

Follow 7

Akcja moda Pomarańczą i Kremówką dzieje się w alternatywnej Calradii, gdzie walczą ze sobą: Królestwo Izraela, Imperium Lechickie, ZSRR, III Rzesza, Państwo Kościelne i Państwo Islamskie. Gracz ma do dyspozycji broń palną i 16 nowych towarzyszy NPC z nowymi dialogami. -wszystkie nazwy miast, zamków i wsi zmienione -imiona lordów zmienione -broń palna -nowi towarzysze NPC -ponad 100 nowych jednostek -nowe flagi -odpowiednia muzyka

Pomarańczą i Kremówką: Dzikie Piwnice

Related to Full Version

Only registered members can share their thoughts. So come on! Join the community today and join in the conversation.

You are not logged in, join the community or sign in with your social account: