z0mg ascii arteh 24 replies

Please wait...

Chris

I pretend I'm cooler than AzH

50 XP

20th February 2006

0 Uploads

5,663 Posts

0 Threads

#1 12 years ago

[SIZE="1"].........................................................=+$n++......................................................... .......................................................8mmn$7ommo.................... ... .. . .. .. . ...................................................zmmdzi?777i?7om$....... $mmo8nmz....... ...... .... . ............ .................................................mmzii$$$$$$$$$$7?dm.....dmd$$$$ii8mn...... . .. . . . .. ................................................mn$7$$$$$$$$$$$$$$inn ..mmd$$$$$$??omm . . . ... . .. ... . .. ................................................mo$$$$$$$$$$$$$$$$$7znmno$$$$$$$$z$$i7nm...... ........ ........ ... ............................................. .m8$$$$$$$$$$$$$$$$$z$zz$zz$$$z$z$zz$z$i$m.... . . . .. ..............................................onmnz$$$$$$$z$$$$$$$$$zz$$$$$$$$zzzzz$zz$$zm8 . . . . . ........................................... Omnodnz$zz$$zzzoooozzzz$$$zzz$zzzzzzz$zzzzz$7zmm..... .. .................. ..........................................mmo$z$onozzzzoooo8dnnnnd8ozzzzzzzzzzzozzzzzzzzz$?omm.... . .. .. .. .... .. ...................................... Mmzzzzz$$zzzzzzo8dnnnnnnnnnn8zzzzzzo8dnnnd8zzzzozzoi?om$.. ..... .. ...... . ......................................~md8zzzz$ozzzzzzz8dnnnnnnnnnnnnozzzo8dnnnnnnnd8ozzzzo$?inm:... ................ ....................................omm8zozzzzzzzzzzozonnnnnnnnnnnnnnn8z8dnnnnnnnnnnnd8oozooziimd. . ... . . . .................................nmndozzzzzooooozzzzoodnnnnnnmmmmnnnnnnnnnndnnnnnnnnnnnooooo$?8m....................... ..............................~dmmndzozzooooooooooooodnnnnmn888dmnnnnnnnnmmnmmmnnnnnnn8ooooo?8m... ... ...... ... .. ................................nmnnndooooooooooooooooodnnnm8+=++=+odnndnnmo?+nnnmmmnnnn8ooooo78m.. ..... . .. . ................................dmnnnndoooooooooooooooodnnn8+==:,~+++++++++=++inmnnmmnnn8zoooo$dm...... .............. .................................mmnnnn8ooooooooooooooodnnmmmndooo?,:=++==+dmmndmmnnnnnn8ooooo$nn. . ... . ... . .................................=mmnnnnooooooooooooodnmmmd7=,,,,,,,,,,,,,,,::+i$nmmnnnn8ooooozmo.. ... . . .. ..................................8mnnnnd8oooooooooooo8ndmo~:::,:,,::,,,,:,:,,:,:=mmnmnnoooooo8m . . .. ................................. .8mnnnnnoooooooooooodnnm+~++?+~=7~,,:,,,77?$$7$i~innnnoooooomm . . .. .. . ... .................................dmnmmmnnnnoooooooooo8dnm7::....::$8:,,:.zz........~dmnnooooo8m... . . ..... ................................om$::inmnndoooooooooo8nmd,..+o?...:n:,:,,o?...~.....=mnno8doodm.. ...... .... ................................md:,,,:immnooooz8doodnmz....7d7.. Zo,,~:,iz...mz....:nm8o8mm8mo......................... ......................... ......mn+~,,:.mm8oo8dnmndnmm8n~.......;d7:,,:z:.7n=......~8mdoomnmmn.......................... ................................dm?+~:,~mn88dmmmmmmmn$+omo+=~=iomz:,::.7i,,im7:,:+o8dmdodm.mm7.......................... .................................m$=++=8mmmmnnmdmd$++::,,.:~~:,.,:::,,,,zz,:,,=+~,,.+mdzn..d............................ .................................om7+++=nnn8omd==++:::,,,,,,,,,,,:,,,,,:.od,,,,,,,,,+m88. .............................. ..................................7m8+++z8nnm$=+++=,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,::.zm~,,,,:,,?mmn ............................... ................................. .omn?=izmmz==+++~,,:,,,,,,,,,,,:,,::,,,,=m7,,,,,,.imm................................. ............... ................. ...omm7zmi=++++=,,,,,,,,,,,,,,,,:,:,,,.+mn~,,,,::.8m.................................. ...................................... .oomn++++?=,,,,:,,:,,,,,,,,,,,,?8d?,,::,,:,,=mz.................................. ........................................ . Mz=+++=:,,,,,,,,,,,,,,,,:,7i~,,,,,,,,,,,$m................................... ...........................................dm7=?+=:,:,,,,,:::,,,::,,,,,:,:,,,:,,,,:m8................................... ............................................omz=+=:,,,:::,,,,.,,.,,,,:~~=,,,,,,,,.8m ................................... ............................................ Mm8++~,,:,,~+$$$z$$$$ii?=:,,,,:,,,,,$m..................................... .. ......................................... Dmm$==,,:,,,,,..,,,,,,,,,:,,,:,,,,,:nn..................................... ..............................................mmmo+~,,,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,;dn...................................... ..............................................md+dd=::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,~md ...................................... ..............................................$m7=om7,,::,,,,,,,,,,,,,,,,,,:.,m, ...................................... ...............................................mo=?mm7~.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.?8......................................... ...............................................8m?++?dmo~,,,,::,,,,,,,::,,:zm8.......................................... ................................................m7=++++omm7,.::,::,,:,.:imm.. .......................................... ................................................mo++===+iznd7~::,,,,,=$dn$ ............................................. .................... ......................... .88+++,,~=++8mmmnd8o8mmo ................................................ ...........................................8mmmmm8+++~,,,,:$d........................................................... ..........................................$mi::.+d++?=:,:,,?nn ......................................................... ...........................................m?,..~nz~+=:,,,,+n8mm. ..................................................... ...........................................mi:....+m7=~,:,,~8$..:8m..................................................... ........................................$+.m7?=..,.+m$:,,,~?dm7+~.m8.................................................... ......................................onzomd???=:.=mmmnnmnmnnm8?i+on.................................................... .....................................nm7?+zmo+i?+~$d8ndoo888dmm$?+$mn................................................... ........................ ...........md??=~ =mni??$m7$mmmmmmmndmn$nmmmo.................................................. ...................................m8???,,..?mm$?od?$mdooooo8ddmm?zmmn ................................................ ................................. Nm7?i=....:mmd?d8?7mdoo8ooo8dmn.+m8od................................................. .................................nmi?i=,..,. 8mmmmziimnoooooo8dnm:.imimo................................................ ................................dm7?i+:..... Dm7nn$??omoooooo8dnm? .di$m................................................ ...............................:m8?i?~,.....,nni$o?+?zm8ooooo8dnm?..?z?n8............................................... ...............................88?+?=,.,..,.~no?~,:~?in8zzzzzoo8n?...8+in .............................................. .......... .................. 8?++=,.......78i=:.::=+z8$$$$$$zo8=...z?=$8.............................................. ...............................i==~:,......:z7=~,.,:~=?o7777777zz:...?$==$$............................................. ..............................7=~=:,.......?7=~:...:,~=77????ii77....:7+~=7=............................................ ..............................i:~:,.......,i+:~,...,,,~+i++++++i+.....+?~:+?............................................ .............................+=::,........==::,......,,:==~~~==+~.....,+~::==........................................... ............................:~:,,.........~:,,.........,,~:::::~:......~:,,,~, ......................................... ........................... ,,............,..............,,,,,,,,.......,...,, ......................................... ........................... ... .. ... . .. ... ... . . . .... .......................................... ......................................................................... .....................,. ..................... ........................................................................,mm ....................mmo..................... .................?m ....................................................mmm....................$mmm..................... .............. 8mmmmmmmmmmmm~ ....................................... Mmm................... Mmm...................... ......... ::mmmmmmmmmmmmmnmmm......................................... Mmm:...................mmmd...................... .........mmmmmmmmmd.. ...........nmm,....omm.........................nmmm ...................mmm....................... .........,mm= ?mmm .............. Mmm.....mmm............mmmm........ Mmm .................. Nmm= ...................... ............. Mmm .... . Mmo. ...zmmm... ?mmm........... Mmmm .......mmm$...................8mmm ....................... .............mmm=.....mmmmmmm=.. Mmm.....mmm.............. ... .....mmm,.. Mmn............ Mmm . .omm.... ............. .............mmm ..mmmmmm=mmm .immm,...mmmn...........mmm.... . Ddmmmmmmmmmmmm...... . Dddmmmmmmmmmmm ..zmmm........... ............mmm....zmmmmmmmmm...mmm.... Mmm ..........$mmd...mmmmmmmmmmmmmmmi ......mmmmmmmmmmmmmmm8...:mmmmmm ......... .......... Mmm....mmmmmmmm+...mmm .. Nmm:...........mmn ... Iiiiimmm. .............?iiiimmm,........mmmmnmmmm......... ...........mmm ....mmmm, ... Mmm.... Mmm...........nmmm.........mmm,...................nmmm........mmmm .mmm......... ............mm.....mmm8 ......mmm=....mmm?...........mmm ........ Mmm................... Mmm........ommm, Mmmm......... ....................mmmm. ....mmm ....mmm .......... Mmm........ Mmm................... Mmm~.........mmmmmmmmm.......... .....................nmmmmmz... ...... ............ .........mmm................... Mmm ...........7mmmm. .......... ......................,ommm ..................................... ...................... ............................. .....................................dm......mmm,....................................................................... .....................................mmm.....mmm........................................................................ ....................................mmm,....mmmm.......................,mm ............................................. ...................... .+mmm=..... .mmm.... Mmm ...................... Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm ............................. ..................... Mmmmmmm .....mmmn.....mmm .........................mmmmmmmmmmmmmmmmm .......... ,mmm.............. .................... Mmmm$mmmm.... Mmm ....mmm~ .......mmm....imnm .............~mmm.............. Mmmmmmm.............. .................. Mmmm:..,mmm... Mmm,.....mmm........ Mmm..mmmmmmm ............mmm ............mmmmmmm:................ ................ Mmmm....,mmm .. Mmm ....ommm , ....7mmm Mmmm Mmm............mmmm .......... Mmmmn .................. ................ Mmmm..... Mm+...mmm... .mmmmmmm.....mmm.mmmm?mmmm............mmm. ...........mmmmmmm ................ ...............,mmm. ..... . ..mmmmmmmmmmmmmmmmm.... :mmmmmmmmmmm ............mmmi............... Mmmmmm ............... .............. Mmm8............mmmmmmmmmmmmmm....... Mmmmmmmmmm7............ ,mmm...................,mmmm............... .............. Mmm ............ Mmm .....mmm .......mmmmmmmmz ...............mmm......................mmm............... ...............mmm ............mmmn..... Mmm....... Mmmmmmmmm,..............mmm+.....................:mmm............... ...............mmm........ .mmm.......mmm.......ommmm..mmmmmmmmmm...... =mmm....., . Mn .. . 8mmm ............... ...............ommmmmmmmmmmmm..mmm..... Mmmm...... Mmmm ....+mmmmmmm M+ Mmm ..mmmmm..mmmmmmmmmmmmmm................. ............... Mmmmmmmmmmmm..mmm..... Mmm ......7mmm........ .....$mmmmnmmmmmmmmmmmm... Mmmmmmmmmm,,................. ................. .. ... . ...mm=.....mmmn ......7mm. .............. Mmmmmmmmmmmm8 . .... .. ... . .................. ........................................?............................................................................... ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................[/SIZE]
Chris

I pretend I'm cooler than AzH

50 XP

20th February 2006

0 Uploads

5,663 Posts

0 Threads

#2 12 years ago

alive much?
Guest

I didn't make it!

0 XP

 
#3 12 years ago

you have no life O_O
Sovereign002 VIP Member

Adeptus Moderatus We purge with chain and bolter

105,915 XP

22nd May 2005

0 Uploads

10,044 Posts

0 Threads

#4 12 years ago

Wow, you have WAY too much time on your hands! What's the text I can only read 'Chris' on the bottom line, but what's above? 'Tell....' It's very nicely done, I assume you want rep now :D


sovereignwarhammer.jpgGuest

I didn't make it!

0 XP

 
#5 12 years ago

tell it to chris
Chris

I pretend I'm cooler than AzH

50 XP

20th February 2006

0 Uploads

5,663 Posts

0 Threads

#6 12 years ago

Nah, I don't want rep (although it is much appreciated ;)).
Guest

I didn't make it!

0 XP

 
#7 12 years ago

giveuh and you shall getuh
ConstanceJill

Huh yeah, whatever ^^

38,778 XP

6th December 2006

0 Uploads

3,246 Posts

1 Threads

#8 12 years ago
sovereign002;3559427Wow, you have WAY too much time on your hands!

Or he just has aalib or something equivalent ^^
Guest

I didn't make it!

0 XP

 
#9 12 years ago

...
Mr. Matt VIP Member

#BanRadioActiveLobster

357,077 XP

17th June 2002

7 Uploads

33,701 Posts

780 Threads

#10 12 years ago

You, outside, now.