Polonez 2000 X Coupe

Here is the Polonez 2000 X Coupe, a very well made detailed polish car that will replace the Sentinel within GTA San Andreas. Please note th...

Download

Uploading...
Do not refresh or leave this page!

File Description

Here is the Polonez 2000 X Coupe, a very well made detailed polish car that will replace the Sentinel within GTA San Andreas. Please note that it is highly recommended that you back up any files, just incase you mess up your computer or you do not like this modification.

Required Files IMG TOOL V2

Read More

Download 'polonez_coupe.rar' (1.07MB)

Screenshots
Readme
Wesja gta: Vice City
Nazwa wozu: Polonez 2.0X Coupe
Autor: Piórek, poprawki mniejsze detale FSO, felgi The One 
Programy w u¿yciu: Zmodeler 1.07b, Ms Paint XP, irfan view, TxdBuilder 1.1, Txd tool 1.1, IMGtool 1.3,
Czas tworzenia: 2 tygodnie z du¿ymi przerwami

Podmieniony za: Deluxo

wymagany DMagic Wheel Mod !!!!!

Instalacja modu:
1. Po pierwsze trzeba odznaczyæ pliki (carcols.dat; default.ide; handling.cfg; default.dat; gta3.img i gta3.dir) z atrybutu: "Tylko do odczytu". Po tej czynnoœci mo¿na dodawaæ samochód do gry ....


2. Otworzyæ plik gta3.img przez program IMG Tool, poszukaæ "deluxo.dff" klikn¹æ prawym przyciskiem myszy - wybraæ DELETE lub RENAME. Nastêpnie "COMMANDS" i "ADD",wyœwietli siê ramka.Wskazaæ model "deluxo.dff" wypakowany z zip'a. Model wstawiony. Tak samo z plikiem TXD ...


3. Otwieramy plik carcols.dat w folderze "gta VC/data" za pomoc¹ Notatnika i podmianiamy nastêpuj¹ce linie:
deluxo, 22,22, 79,79


4. Otwieramy plik default.ide w folderze "gta VC/data" za pomoc¹ Notatnika i podmianiamy nastêpuj¹ce linie:
211,	deluxo,		deluxo,		car, 	DELUXO, 	DELUXO, 		null,	ignore, 	10, 	7,	0,		249, 0.8

5. Otwieramy plik handling.cfg w folderze "gta VC/data" za pomoc¹ Notatnika i podmianiamy nastêpuj¹ce linie:
DELUXO 1700.0 2.0 4.9 1.6 0.0 0.2 -0.15 75 0.95 0.80 0.55 5 500.0 36.0 R P 15.0 0.53 0 30.0 1.5 0.13 0.2 0.65 35000 0.23 -0.05 0.5 0.5 8102000 0 1


Zabraniam:
- U¿ycia tego samochodu do u¿ytku publicznego bez mojej wiedzy !!!
- Tuningowania i przerabiania bez mojej zgody


Autor: Piórek (Klub Zastava Team)
kontakt: GG 9609810
        [email protected]

Read More

Comments on this File

There are no comments yet. Be the first!

Piórek


50 XP


Registered 20th December 2005

1 Files Uploaded

Share This File
Embed File