Ford Focus SVT

Here is a detailed and well made Ford Focus SVT, this car will replace the Manana within GTA Vice City. Please note that it is highly recomm...

Download

Uploading...
Do not refresh or leave this page!

File Description

Here is a detailed and well made Ford Focus SVT, this car will replace the Manana within GTA Vice City. Please note that it is highly recommended that you back up any files, just in case you do not like this modification or it messes up your game.

Required Files IMG Tool V2

Read More

Download 'wichur_fordfocussvt.rar' (1.2MB)

Readme
################################################################################

- Wesja gta: Vice City
- Nazwa wozu: Ford Focus SVT (samochód LOW-POLY :D)
- Autor: DJ Wichur
- Programu w u¿yciu: Zmodeler 1.07b,
           Ms Paint XP,
           TxdBuilder 1.1,
           Txd tool 1.1,
           IMGtool 1.3,
           TXD workshop 2.5,
           COL file maker 1.1,
           COL editor 1.1b 
- Czas tworzenia: 4 dni
- Ocena: 100%
- Podnieniony za: Manana
 - plik DFF - 0,99 MB
 - plik TXD - 0,24 MB 

################################################################################

** Instalacja :
---------------
#1.Po pierwsze trzeba odznaczyæ pliki (carcols.dat; default.ide; handling.cfg; default.dat;
  gta3.img i gta3.dir) z atrybutu: "Tylko do odczytu".Po tej czynnoœci mo¿na dodawaæ 
  samochód do gry ....

------------ 
#2.Otworzyæ plik gta3.img przez program IMG Tool, poszukaæ "Admiral.dff"
  klikn¹æ prawym przyciskiem myszy - wybraæ DELETE lub RENAME.
  Nastêpnie "COMMANDS" i "ADD",wyœwietli siê ramka.Wskazaæ model 
  "Admiral.dff" wypakowany z zip'a. Model wstawiony.Tak samo z plikiem TXD ...

------------
#3.Otwieramy plik carcols.dat w folderze "gta VC/data" za pomoc¹ Notatnika
  i podmianiamy nastêpuj¹ce linie:
manana, 1,1, 12,12, 2,2, 6,6, 4,4, 46,46, 53,53, 0,0, 74,74, 23,23,

------------
#4.Otwieramy plik default.ide w folderze "gta VC/data" za pomoc¹ Notatnika
  i podmianiamy nastêpuj¹ce linie:
# wheels:    250-257, 249

140, 	manana, 	manana, 	car, 	MANANA, 	MANANA, 		null,	poorfamily,	10, 	7,	0,		249, 0.68

  Pod lini¹ "256, wheel_smallcar, generic, 2, 20, 70, 0" 
  Wpisujemy linijkê textu:
  249, wheel_lightmod, generic, 2, 20, 70, 0

------------
#5.Otwieramy plik handling.cfg w folderze "gta VC/data" za pomoc¹ Notatnika
  i podmianiamy nastêpuj¹ce linie:
MANANA     1200.0 1.9 4.7 1.6 0.0 0.1 -0.3 75 1.10 0.9 0.5 5 230.0 26.0 F P 8.0  0.55 0 30.0 2.0 0.15 0.25 0.60 35000 0.28 -0.12 0.45 0.3		400800B		1 1

------------
#6.Plik nowheel.dff kopiujemy do katalogu "models/generic/"
  Otwieramy plik default.dat i wpisujemy pod lini¹ "MODELFILE MODELS\GENERIC\WHEELS.DFF" to:
  MODELFILE MODELS\GENERIC\NOWHEEL.DFF

------------
#7.Otwierami plik "d3dx81ab.ZIP" i wypakowywujemy plik "D3DX81ab.dll" do katalogu:
  Windows 98/ME - ...\Windows\System\
  Windows 2000/XP - ...\Windows\System32\

  Nastêpnie Otwieramy program Colleditor i ³adujemy plik vehicles.col (znajduje siê w
  katalogu "/models/coll/" ,znajdujemu samochód "Admiral" i przyciskiem "REPLACE"
  ³adujemy plik z ZIP - manana.col ,zapisujemy i wy³¹czamy program.

------------

Zabraniam:
- U¿ycia tego samochodu do u¿ytku publicznego bez mojej wiedzy !!!
- Tuningowania i przerabiania bez mojej zgody


--------------
Readme by:
       Wichur
http://carmakers.prv.pl/

Read More

Comments on this File

There are no comments yet. Be the first!

Wichur


50 XP


Registered 13th July 2005

5 Files Uploaded

Share This File
Embed File