Homeworld 2 v1.1.1 Patch - Czech

The latest official patch for Homeworld 2.This particular fix for the Czech release fixes the display of the letter "š" whe...

Download

Uploading...
Do not refresh or leave this page!

File Description

The latest official patch for Homeworld 2.

This particular fix for the Czech release fixes the display of the letter "š" when the 800x600 resolution is set.

Read More

Download 'homeworld2_cz111.zip' (93KB)

Readme
------------------
HOMEWORLD 2 PATCH 1.11 README 16.11.2006
-----------------

-----------------
OBECNÉ
-----------------

* Kontaktní informace:
  www.cdprojekt.cz
  podpora@cdprojekt.cz

* Patch je zapotøebí aplikovat na čistou instalaci hry. Pokud došlo ke zmìnì nìkterého ze souborù, jež jsou mìnìny, neprobìhne instalace v poøádku. V takovém pøípadì si zazálohujte uložené pozice, hru pøeinstalujte a poté aplikujte patch.

* Po odinstalaci opatchované hry mohou v adresáøi Homeworld 2 zùstat nìkteré soubory . Ty mùžete bez obav smazat ruènì.


---------------
OPRAVY
---------------

PATCH 1.11:

* Opraveno zobrazování písmene "š" v in-game textech pøi použití rozlišení 800x600.

Read More

Comments on this File

There are no comments yet. Be the first!

Share This File
Embed File