S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky v1.5.05 Patch - Retail

Here you can grab patch 1.5.05 for the RETAIL(aka a physical DVD) version of S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky. This should patch any version of the...

Download

Uploading...
Do not refresh or leave this page!

File Description

Here you can grab patch 1.5.05 for the RETAIL(aka a physical DVD) version of S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky. This should patch any version of the game.

1.5.04 saved games will be compatible with patch 1.5.05.

Change Log for 1.5.05

Saved games: 1.5.04 saved games will be compatible with patch 1.5.05.

Game changes: - Fixed an error which prevented the guide from leading the player to the Cordon. This was caused by the fact that the autosave function failed to save all data, and once such a saved game was loaded, the game became impossible to complete. If this error occurred, it was necessary to restart the game from the beginning. - Fixed a bug with secondary objectives (Deliver item), which caused the arrow to point to the wrong NPC after a save/load. - Changed the reward for lowering the bridge in the Red Forest. - Changed the reward for killing bandits at the Freedom base filling station. - Fixed the Freedom technician’s dialogue. After accepting a secondary objective, it became impossible to undertake/complete objectives to find flash drives. - Fixed an error, which caused the situation to be displayed incorrectly in the PDA Faction War section. - Fixed an error, which caused the number of grenades for the grenade launcher attachment to be saved incorrectly following modifications. - Fixed an error, which caused FPS to fall when the cursor was moved over headings on the PDA map. - Fixed an error, which sometimes caused the game to crash to desktop when the game was saved during an NPC death animation sequence. - Fixed an error, which caused carried weight to be calculated incorrectly when a suit was upgraded or artifacts attached. - Fixed an error, which sometimes caused faction strength to be displayed incorrectly in the PDA statistics. - Fixed an error, which caused the game to crash following the loading of a saved game due to incorrect saving of monster animations and armed NPC grenades. - Fixed an error, which sometimes caused ammo to be displayed incorrectly after searching bodies. - Fixed an error, which sometimes caused individual NPCs to be enemies, while the rest of their faction was neutral or friendly. - Fixed several minor HUD, inventory, PDA and main menu errors. - Minor rebalancing of trade and items that pop out of dead bodies. - Fixed a problem, which allowed the player to leave the Zone in the water part of the game (first visit to the Swamps). - Changed the process for rewards given for joining factions. - Changed rewards for destroying faction bases. - Fixed game crashes during conversations with enemy technicians. - Added ability to upgrade GP 37 with the help of Freedom and Bandit technicians.

Multiplayer: - Added ability to ban and kick players from the game using their GUID (serial number), in addition to name and IP. - Fixed several errors in multiplayer chat, including the fact that the following letters could not be entered in some circumstances: A, Z, X, C, V. - Fixed a large number of various errors which caused client and server crashes in the multiplayer. - Added IP filter (for games in certain subnets).

Fixed the following script crashes: - smart_terrain.script:227: attempt to index local 'obj' (a nil value) - smart_terrain.script:1003: attempt to index field '?' (a nil value) - sim_combat.script:950: attempt to index a nil value - sim_board.script:688: attempt to index local 'obj' (a nil value) - smart_terrain.script:288: attempt to call method 'clear_smart_terrain' (a nil value) - bind_monster.script:72: attempt to index field '?' (a nil value) - xr_effects.script:1607: attempt to index field '?' (a nil value) - ! [LUA][ERROR] ERROR: There is no task with entity_id(_g.script:973: bad argument 2 to 'format' (string expected, got nil)) - ! [LUA][ERROR] ERROR: error. val_smart_terrain_5_0_freedom_antenna(_g.script:97 3: bad argument 2 to 'format' (string expected, got nil)) - fixed crash (task_objects.script:2231: attempt to call global 'blowout_hit_with_pp_and_cam_effectors' (a nil value)) - fixed crash (ERROR: Invalid AI map at kamp point [mar_smart_terrain_6_8_kamp_1](_g.script:973: bad argument 2 to 'format' (string expected, got nil))) - fixed crash (sim_combat.script:429: attempt to index local 'comander' (a nil value)) - fixed crash (task_objects.script:580: attempt to concatenate field 'id' (a nil value))

Thanks to user madafraga for this POLISH translation of the changelog.

Zmiany w grze:

- Naprawiono błąd, który sprawiał, że przewodnik nie był w stanie doprowadzić gracza do Kordonu. Było to spowodowane faktem, iż autozapis nie zapisywał wszystkich danych. W sytuacji, kiedy taki stan gry był odgrywany, nie dało się ukończyć gry i trzeba było rozpoczynać ją od samego początku.

- Naprawiono błąd związany z pobocznymi zadaniami (dostarczanie przedmiotów). Po zapisaniu/odegraniu stanu gry strzałka wskazywała nie tego NPC, co trzeba.

- Zmieniono nagrodę za opuszczenie mostu w Czerwonym Lesie

- Zmieniono nagrodę za zabicie wrogów na stacji benzynowej w bazie Wolności.

- Naprawiono rozmowę z technikiem Wolności. Po podjęciu pobocznego zadania, było niemożliwe zabranie się/ukończenie zbierania dysków.

- Naprawiono błąd, który powodował, że PDA źle wyświetlał statystki ugrupowań.

- Naprawiono błąd, który sprawiał, że liczba pocisków w po modyfikacji polegającej na dodaniu granatnika była wyświetlana błędnie.

- Zlikwidowano błąd, który sprawiał spadek liczby wyświetlanych klatek na sekundę (FPS-ów), kiedy kursor przesuwał się po nagłówkach mapy w PDA.

- Naprawiono błąd, który powodował, że gra wyłączała się, kiedy zapisywano stan gry podczas sceny śmierci NPC.

- Poprawiono błąd, który sprawiał, że źle obliczał się ciężar, kiedy dokonywano usprawnień lub przyłączano artefakty.

- Naprawiono błąd, który czasami błędnie wskazywał siły frakcji w statystykach w PDA.

- Usunięto błąd powodujący wyłączanie się gry podczas ładowania zapisanego stanu gry z powodu błędu przy zapisie w trakcie scen z potworami i uzbrojonych w granaty NPC.

- Naprawiono błąd, który sprawiał, że błędnie podawana była ilość amunicji w trakcie przeszukiwania ciał.

Poprawiono błąd powodujący, że jeden NPC był wrogo nastawiony, natomiast cała jego frakcja zachowywała się neutralnie lub po przyjacielsku.

- Naprawiono kilka mniej ważnych błędów HUD-a, plecaka, PDA i menu głównego.

- Naprawiono usterkę powodującą wyrównanie wartości handlowej przedmiotów, które zdobywało się po przeszukiwaniu zwłok.

- Usunięto błąd, który pozwalał graczowi na opuszczenie Strefy w wodnej części gry (pierwsza wizyta na Bagnach).

- Zmieniono system nagradzania za przyłączanie się do ugrupowań.

- Inaczej wynagradzano za niszczenie baz różnych frakcji.

- Wyeliminowano usterkę, która powodowała wyjście do systemu podczas rozmowy z wrogimi technikami.

- Dodano umiejętność ulepszania GP37, korzystając z pomocy techników z frakcji Wolność i Bandytów.

Gra wieloosobowa

- Dodano możliwość banowania i wyrzucania graczy z rozgrywki, korzystając z ich GUID (numeru seryjnego), w związku z nazwą użytkownika i adresem IP.

- Naprawiono kilka błędów w czacie w grze wieloosobowej. Wcześniej w niektórych okolicznościach nie można było wpisywać następujących liter: A, Z, X, C, V.

- Usunięto dużą liczbę błędów, które utrudniały pracę klienta gry wieloosobowej i powodowały awarie serwerów.

- Dodano filtr adresów IP (dla rozgrywek w niektórych podsieciach)

Poprawki naniesione do skryptu:

- smart_terrain.script:227: attempt to index local 'obj' (a nil value) - smart_terrain.script:1003: attempt to index field '?' (a nil value) - sim_combat.script:950: attempt to index a nil value - sim_board.script:688: attempt to index local 'obj' (a nil value) - smart_terrain.script:288: attempt to call method 'clear_smart_terrain' (a nil value) - bind_monster.script:72: attempt to index field '?' (a nil value) - xr_effects.script:1607: attempt to index field '?' (a nil value) - ! [LUA][ERROR] ERROR: There is no task with entity_id(_g.script:973: bad argument 2 to 'format' (string expected, got nil)) - ! [LUA][ERROR] ERROR: error. val_smart_terrain_5_0_freedom_antenna(_g.script:973: bad argument 2 to 'format' (string expected, got nil)) - fixed crash (task_objects.script:2231: attempt to call global 'blowout_hit_with_pp_and_cam_effectors' (a nil value)) - fixed crash (ERROR: Invalid AI map at kamp point [mar_smart_terrain_6_8_kamp_1](_g.script:973: bad argument 2 to 'format' (string expected, got nil))) - fixed crash (sim_combat.script:429: attempt to index local 'comander' (a nil value)) - fixed crash (task_objects.script:580: attempt to concatenate field 'id' (a nil value))

Read More

Download 'v1.5.05_stkcsforpackefigspatchany5.exe' (55.08MB)

Comments on this File

There are no comments yet. Be the first!

GSC Game World


50 XP


Registered 6th September 2006

84 Files Uploaded

Share This File
Embed File