nn_skinl
nn_lb1
nn_mobile_lb1

Minipatch for Reaper's Warsaw Pact Weapons Reskin PR

reapersprwarsawpactweapons2.0minipatch.rar

Description

This is a patch for REAPER'S WARSAW PACT WEAPONS RESKIN 2.0 (Photo Realistic)

There is: -Bumpmap for AKS-74U (Akm 74/2u), I forgot include that to my last package -Little corection for magazines: AK-74S, AKS-74U, AN-94 Abakan, Groza OC-14-4A -Changed some NPC icons -Changed some tasks icons -taextures.ltx file, I forgot include that file last time, too

nn_lb2

README

Patch for REAPER'S WARSAW PACT WEAPONS RESKIN 2.0 (Photo Realistic)
(ShoC, CS)


PL

OPIS: Mały patch do mojego reskinu REAPER'S WARSAW PACT WEAPONS RESKIN 2.0 (Photo Realistic). Zawiera:
-Bumpmapę dla AKS-74U (Akm 74/2u), niestety zampomiałem jej wrzucić ostatnim razem.
-Małą korektę dla magazynków AK-74S, AKS-74U, AN-94 Abakan, Groza OC-14-4A
-Zmienione ikony niektórych NPC
-Zmienione niektóre ikony zadań 
-Plik textures.ltx, także zapomniałem go wrzucić ostatnim razem

INSTALACJA: Zainstaluj REAPER'S WARSAW PACT WEAPONS RESKIN 2.0 (Photo Realistic), można pobrać tu:
http://stalker.filefront.com/file/Reapers_Warsaw_Pact_Weapons_Reskin_PR;98423 . Następnie, 
wypakuj archiwum. Jeśli chcesz zainstalować patch dla Clear Sky, wejdź do folderu "Clear Sky" i skopiuj
folder gamedata do folderu gdzie zainstalowałeś Clear Sky'a np.D:Deep SilverS.T.A.L.K.E.R. - Clear Sky. Potem 
zmień w katalogu fsgame słowo "false" na "true" przy "gamedata". Z Shadow of Chernobyl postępuj tak samo jak 
z CSem tylko weż gamedatę z folderu "Shadow of Chernobyl". 

ENG

DESCRIPTION: This is a small patch for my reskin Patch for REAPER'S WARSAW PACT WEAPONS RESKIN 2.0 (Photo Realistic). There is:
-Bumpmap for AKS-74U (Akm 74/2u), I forgot include that to my last package
-Little corection for magazines: AK-74S, AKS-74U, AN-94 Abakan, Groza OC-14-4A
-Changed some NPC icons
-Changed some tasks icons
-taextures.ltx file, I forgot include that file last time, too

INSTALATION: First install: REAPER'S WARSAW PACT WEAPONS RESKIN 2.0 (Photo Realistic), You can download here:
http://stalker.filefront.com/file/Reapers_Warsaw_Pact_Weapons_Reskin_PR;98423 . Then, unpack the archive. 
If You want instal patch for Clear Sky, You must copy files from "Clear Sky" folder to place where You installed 
Clear Sky, for example: D:Deep SilverS.T.A.L.K.E.R. - Clear Sky. then, You must change word "false" on "true" near 
"gamedata" in "fsgame". If You want instal to Shadow of Chernobyl, You must do the same thing with folder "Shadow of Chernobyl". 


Autorzy/Cerdits:
Reaper

Kontakt/Contact:
[email protected]

There are no comments yet. Be the first!

nn_skinr