nn_skinl
nn_lb1
nn_mobile_lb1

Reaper's Warsaw Pact Weapons Reskin PR

reapersprwarsawpactweapons2.0.rar

Description

This is a reskin for all weapons, ammo, grenades, scopes from Eastern Bloc. All textures are photoskined, so they are very realistic. All new textures have their own bumpmap, icon and as a BONUS a multiplayer icon. Pack has version fo Shadow of Chernobyl and Clersky.

1.Weapons: -AK-74S (Akm 74/2) -AKS-74U (Akm 74/2u) -AN-94 Abakan (Obokan) -VSS Vintorez (Wintar BC) -AS Val (VLA) -PM (PMm) -Fort 12 (Fort-12Mk2) -6P9 (PBs 1) -TOZ 34 (TOS 34) -BM 16 (Sawed-Off) -RG-6 (Bulldog 6) -RPG-7W (RPG-7u) -SVD (SWDmk2) -SVU (SWUmk2) -Groza OC-14-4A (Tunder s14) -PK (RP-74, only Clera Sky)

2. Scopes: -PSO-1 -rectile for PSO-1 -rectile for PGo-7 (RPG-7V scope)

3.Grenades: -VOG-25 -VOG-25P -PG-7V (RPG-7V grenade) -F1 -RGD-05

4.Ammo: -5,45x39 -5,45x39 PB 7N22 -7,62x54R 7N1 -7,62x54R PB -7,62x54R -9x18 -9x18 PB -9x39 PAB-9 -9x39 SP-5 -9x39 SP-6

And for: -GP-25 -PBS-1 silencer

nn_lb2

README

REAPER'S WARSAW PACT WEAPONS RESKIN 2.0 (Photo Realistic)
(ShoC, CS)

PL

OPIS: Tekstury dla broni, amunicji, celowników, granatów Bloku Wschodniego dla gier S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl i Clear Sky.
Konkretnie tekstury są dla:
1.Broń:
-AK-74S (Akm 74/2)
-AKS-74U (Akm 74/2u)
-AN-94 Abakan (Obokan)
-WSS Wintoriez (Wintar BC)
-AS Wał (VLA)
-PM (PMm)
-Fort 12 (Fort-12Mk2)
-6P9 (PBs 1)
-TOZ 34 (TOS 34)
-BM 16 (Dubletówka-Obrzyn)
-RG-6 (Bulldog 6)
-RPG-7W (RPG-7u)
-SWD (SWDmk2)
-SWU (SWUmk2)
-Groza OC-14-4A (Tunder s14)
-PK (RP-74, tylko Clera Sky)

2.Celowniki:
-PSO-1
-siatka celownicza Dragunowa dla PSO-1
-siatka celownicza dla PGo-7 (celownik RPG-7W)

3.Granaty:
-WOG-25
-WOG-25P
-PG-7W (granat do RPG-7W)
-F1
-RGD-05

4.Amunicja:
-5,45x39
-5,45x39 PB 7N22
-7,62x54R 7N1
-7,62x54R PB
-7,62x54R
-9x18
-9x18 PB
-9x39 PAB-9
-9x39 SP-5
-9x39 SP-6

Oprócz tego, jeszcze do:
-GP-25
-tłumki PBS-1

Każda tekstura posiada swoją nową bumpmapę, ikonę, oraz jako bonus ikonę to multiplayera!

INSTALACJA:  wypakuj archiwum. Jeśli chcesz zainstalować tekstury dla Clear Sky, wejdź do folderu "Clear Sky" i skopiuj
folder gamedata do folderu gdzie zainstalowałeś Clear Sky'a np.D:Deep SilverS.T.A.L.K.E.R. - Clear Sky. Potem 
zmień w katalogu fsgame słowo "false" na "true" przy "gamedata". Z Shadow of Chernobyl postępuj tak samo jak 
z CSem tylko weż gamedatę z folderu "Shadow of Chernobyl". 

ENG

DESCRIPTION: New textures for Easter Bloc weapons, ammunitions, grenades, scopes foe S.T.A.L.K.E.R Shadow of Chernobyl and Clear Sky. 
1.Weapons:
-AK-74S (Akm 74/2)
-AKS-74U (Akm 74/2u)
-AN-94 Abakan (Obokan)
-VSS Vintorez (Wintar BC)
-AS Val (VLA)
-PM (PMm)
-Fort 12 (Fort-12Mk2)
-6P9 (PBs 1)
-TOZ 34 (TOS 34)
-BM 16 (Sawed-Off)
-RG-6 (Bulldog 6)
-RPG-7W (RPG-7u)
-SVD (SWDmk2)
-SVU (SWUmk2)
-Groza OC-14-4A (Tunder s14)
-PK (RP-74, only Clera Sky)

2. Scopes:
-PSO-1
-rectile for PSO-1
-rectile for PGo-7 (RPG-7V scope)

3.Grenades:
-VOG-25
-VOG-25P
-PG-7V (RPG-7V grenade)
-F1
-RGD-05

4.Ammo:
-5,45x39
-5,45x39 PB 7N22
-7,62x54R 7N1
-7,62x54R PB
-7,62x54R
-9x18
-9x18 PB
-9x39 PAB-9
-9x39 SP-5
-9x39 SP-6

And for:
-GP-25
-PBS-1 silencer

All textures have their own bumpmap and icon. As a bonus Multiplayer Icon!

INSTALATION: Unpack the archive. If You want instal textures for Clear Sky, You must copy files from "Clear Sky" folder
to place where You installed Clear Sky, for example: D:Deep SilverS.T.A.L.K.E.R. - Clear Sky. then, You must 
change word "false" on "true" near "gamedata" in "fsgame". If You want instal to Shadow of Chernobyl, You must
do the same thing with folder "Shadow of Chernobyl".


Autorzy/Cerdits:
Reaper

Kontakt/Contact:
[email protected]

There are no comments yet. Be the first!

nn_skinr