SWAT 4: The Stetchkov Syndicate v1.01 Patch - Polish

The official patch specifically made for the Polish-localized version of SWAT 4: The Stetchkov Syndicate.

Download

Uploading...
Do not refresh or leave this page!

File Description

The official patch specifically made for the Polish-localized version of SWAT 4: The Stetchkov Syndicate.

Read More

Download 'SWAT4EXP101PL.zip' (1.02MB)

Readme
########################################################################################

Vivendi Universal Games
SWAT 4 - Syndykat - patch lokalizacyjny
README.TXT

(Ostatnio modyfikowano - 01.03.2006)

########################################################################################

Poprawiono błąd związany z kompatybilnością wersji polskiej z innymi wersjami językowymi.
Polscy gracze powinni teraz bez przeszkód łączyć się z rozgrywkami internetowymi.

########################################################################################

© 2006 Sierra Entertainment, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Sierra, logo Sierra, SWAT i logo 
SWAT są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi Sierra Entertainment, Inc., 
w USA i/lub innych krajach. 
Vivendi Universal Games i logo Vivendi Universal Games są znakami handlowymi Vivendi Universal Games, 
Inc. Wyprodukowane przez Irrational Games. Irrational Games jest znakiem handlowym Irrational Studios, LLC. 
Obrazy produktów Benelli, nazwy produktów, znaki handlowe i loga użyto za zgodą Benelli USA, Inc. 
http://www.benelliusa.com. COLT, COLT (STYLIZOWANE “C”), Strzelba COLT, karabin COLT M4A1, 
COLT M1911 i COLT Python (w zestawie i/lub osobno) są zarejestrowanymi i/lub zwykłymi znakami 
handlowymi New Colt Holding Corp. lub Colt’s Mfg. Co., Inc. Te znaki handlowe i inne elementy 
wyglądu produktu związane z wymienioną bronią zostały użyte za zgodą ich właścicieli. Wszystkie 
prawa zastrzeżone. Havok.com™; © Copyright 1999-2006 
Havok.com Inc. (i Licencjodawcy). Wszystkie prawa zastrzeżone. Więcej informacji na www.havok.com. 
GameSpy i projekt 
“Powered by GameSpy” są znakami handlowymi GameSpy Industries, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. 
Użyto Bink 
Video. Copyright © 1997-2006 RAD Game Tools, Inc. NVIDIA, logo NVIDIA, GeForce i logo “The Way 
It’s Meant to be Played” są zarejestrowanymi znakami handlowymi i/lub znakami handlowymi NVIDIA 
Corporation w USA i innych krajach. Windows i DirectX są zarejestrowanymi znakami handlowymi lub 
znakami handlowymi 
Microsoft Corporation w USA i/lub innych krajach i zostały użyte na podstawie licencji Microsoft. 
Intel, 
Pentium i Celeron są zarejestrowanymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi Intel Corporation. 
AMD Athlon jest znakiem handlowym Advanced Micro Devices, Inc.  ATI i Radeon są zarejestrowanymi 
znakami handlowymi lub znakami handlowymi ATI Technologies Inc w USA i innych krajach i zostały 
użyte na podstawie licencji.  Wszystkie inne znaki handlowe są własnością ich prawnych posiadaczy.

Read More

Comments on this File

There are no comments yet. Be the first!

Share This File
Embed File